Fusies en overnames

Elke ondernemer komt het een keer tegen. Er zijn mogelijkheden om samen te gaan met een ander bedrijf. Er doet zich een kans voor om een ander bedrijf over te nemen. Of uw bedrijf wordt overgenomen. In alle gevallen zijn er juridische en fiscale zaken waar naar gekeken moet worden.

Fusie

Bij een juridische fusie gaan twee, of meer, rechtspersonen op in één nieuwe rechtspersoon. Beide rechtspersonen moeten dezelfde rechtsvorm hebben. Zo zijn er een aantal juridische eisen waaraan voldaan moet worden. Daarnaast zijn er fiscaal nogal wat zaken die meespelen. 

Overname

Een overname is de 'aankoop' van een bedrijf door een ander bedrijf. Dit kan met instemming gebeuren of niet. In dat laatste geval spreekt men vaak van een 'vijandige overname'. In alle gevallen speelt er een grote juridische component.

Ervaring

Maes notaris is bij uitstek ervaren om met de ondernemers mee te denken over de mogelijkheden die er op juridisch gebied zijn. Wij overzien de consequenties die de verschillende scenario's met zich mee brengen. Wij werken altijd nauw samen met fiscalisten en accountants om tot een goed resultaat te komen.

Wij denken in elke fase van uw onderneming met u mee.