Testament

De wet heeft een aantal zaken standaard geregeld. Er zijn mogelijkheden om het voor uw nabestaanden beter te regelen. In een testament kunt u naar eigen inzicht vastleggen hoe u wilt dat er met uw nalatenschap wordt omgegaan.

Afwijken

De wet regelt dat uw partner en uw kinderen uw vermogen verdeeld krijgen. De kinderen kunnen hun kindsdeel opeisen na het overlijden van de langstlevende partner. Als u wilt dat uw kinderen hun kindsdeel eerder krijgen, kunt u dit vastleggen. Ook als u bijvoorbeeld het huis aan uw partner overlaat en het geld aan de kinderen.

Familie

Het komt in de beste families voor. Ruzie, verwijdering of onenigheid, het zijn redenen om juist andere erfgenamen aan te wijzen dan de wet bepaald. In een testament kunt vastleggen wie wat van u erft.

Eerdere relatie

Als u kinderen heeft uit een eerdere relatie, is een testament een middel om te zorgen voor uw kinderen en voor uw huidige partner. Daarnaast kan het zijn dat uw vermogen via uw minderjarige kinderen bij uw ex-partner komt.

Bedrijf

Uw nabestaanden krijgen het bedrijf in handen na uw overlijden. Als u andere wensen heeft over de voortzetting van uw bedrijf, is het goed om deze te vast te leggen.  

Executeur

U kunt iemand benoemen die alles regelt na overlijden. Een executeur zorgt ervoor dat de wensen die in uw testament staan, worden uitgevoerd. U kunt dit van te voren met deze persoon bespreken, maar dat hoeft niet.  

Erfbelasting

Binnen 8 maanden na overlijden moet u erfbelasting betalen. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van het vermogen dat u erft en van de relatie die u had met de overledene.

Besparing

U kunt ervoor zorgen dat uw nabestaanden minder erfbelasting betalen. Bij leven kunt u een deel van uw vermogen fiscaal vriendelijk over laten gaan naar een volgende generatie. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Zie hiervoor ook Estate Planning.

 

Een testament dat wij voor u opstellen blijft altijd geldig. Als u wijzigingen in een testament wilt aanbrengen kan dat.