Samenwonen

Gaat u samenwonen? Dan wordt wettelijk niets automatisch geregeld. Als u gaat samenwonen zonder samenlevingscontract, blijft u voor de wet dezelfde status houden als toen u allebei nog alleenwonend was. Voor een samenlevingscontract gelden weer andere regels dan voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. 

In een samenlevingscontract worden afspraken vastgelegd bij een notaris. Daarin kunt u afspreken hoe u omgaat met bijvoorbeeld gezamenlijke bezittingen of de zeggenschap over de kinderen. 

Samenwonen in een huis van uw beiden

Als u samen een huis koopt, is het goed om een samenlevingscontract te hebben. Wanneer u dan samen een huis in eigendom heeft en één van de partners overlijdt, kan een samenlevingscontract de financiële schade enigszins beperken. 

Stel de relatie houdt geen stand en jullie gaan uit elkaar. De grootste bezittingen kunnen dan tot de grootste schulden en onenigheden leiden. Het is dan prettig om terug te kunnen vallen op de vastgelegde afspraken die jullie gemaakt hebben. 

Samenwonen met kinderen

Een samenwonende vader krijgt pas het ouderlijk gezag over zijn kind(eren) als de rechter dit verzoek heeft toegekend. Automatisch heeft alleen de moeder van de kinderen ouderlijk gezag. De vader moet eerst het kind erkennen en vervolgens ‘gezamenlijk gezag’ aanvragen bij de rechtbank. 

Als de relatie strandt is de situatie al ingewikkeld genoeg. In zo’n geval bieden de gemaakte afspraken die in een samenlevingsovereenkomst staan, uitkomst. Hierdoor worden de kinderen niet de dupe van deze juridische strijd. 

Samenwonen met een gezin

Naast de dagelijkse uitdagingen en relatieveranderingen, komt er veel op het nieuwe gezin af. Het ligt niet altijd voor de hand om hierover met een notaris te praten. De situaties kunnen echter juridisch gezien complex worden. Om ervoor te zorgen dat zowel de huidige partner als de eigen kinderen goed beschermd zijn, is een samenlevingsovereenkomst en een testament nodig. 

Samenwonen met een uitkering

Stel u ontvangt een uitkering. In sommige gevallen heeft samenwonen invloed op deze uitkering. Dit hangt af van het soort uitkering. Het is verstandig om hierover bij de betreffende instanties informatie in te winnen.

Samenwonen en erven

Samenwoners erven niet van elkaar, tenzij hiervoor een testament is gemaakt. Standaard gaat de erfenis van de partner naar de eventuele kinderen, de ouders van de partner en de overige wettige erfgenamen. In een testament kunt u opnemen wat u aan uw partner nalaat.

Om in aanmerking te komen voor belastingverlaging bij het overlijden van de partner, moet aan een aantal eisen worden voldaan. De notaris kan u hier verder bij helpen.

Veel pensioenfondsen vragen naar een samenlevingsovereenkomst om in aanmerking te komen voor het partnerpensioen. Bij beëindiging van de relatie hoeft het opgebouwde pensioen niet te worden verdeeld, tenzij u dit vastlegt in de overeenkomst. 

 

Wilt u weten waar u op moet letten wanneer u gaat samenwonen? Neem contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Wij denken met u mee.