Nalaten

Er volgt een moeilijke en droevige tijd als een geliefde komt te overlijden. Bovenop het persoonlijke verdriet, komen er nog lastige praktische zaken die geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld: bij overlijden is een verklaring van erfrecht nodig om over bankrekeningen te kunnen beschikken. Én binnen acht maanden na het overlijden moet u aangifte doen voor de erfbelasting.

Keuzes

Bij het krijgen van een erfenis of nalatenschap is het belangrijk dat u zich realiseert dat u de keuze heeft. Er zijn drie mogelijkheden:

  Zuiver aanvaarden

  U kunt ‘zuiver aanvaarden’ door u te gedragen als erfgenaam. Dat doet u door geld van de bankrekening te halen, spullen te verkopen of de woning te ontruimen. Het regelen van de uitvaart valt hier niet onder. U kunt officieel ‘zuiver aanvaarden’ door een verklaring van aanvaarding te ondertekenen bij de notaris. U accepteert hierbij de erfenis, met daarin zowel de bezittingen als de mogelijke schulden.

  Beneficiair aanvaarden

  Bij ‘beneficiair aanvaarden’ bent u als erfgenaam niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor schulden in de erfenis. Zijn er onvoldoende bezittingen om de schulden te betalen? Dan hoeft u het tekort niet zelf te betalen. U mag niets van de bezittingen meenemen, totdat zeker is dat alle schulden zijn betaald. Een hoge hypotheek, veel achterstallig onderhoud of verborgen schulden kunnen een erfenis negatief laten uitvallen. De notaris kan dit voor u regelen bij de Rechtbank.

  Verwerpen

  Het ‘verwerpen' van een erfenis komt, naast bij een slechte relatie, voor bij een negatieve nalatenschap. In dat geval zijn er meer schulden dan bezittingen. In deze situatie regelt de notaris de communicatie met de Rechtbank door een akte van verwerping op te stellen. Het is mogelijk om zonder tussenkomst van een notaris een nalatenschap te verwerpen. U gaat dan zelf naar de Rechtbank om een akte van verwerping op te stellen.

   

U heeft tot 3 maanden na het overlijden van uw naaste de tijd om uw keuze te maken. Een tip van ons is dat u in de tussentijd geen handelingen van ‘zuivere aanvaarding’ verricht. Als u dit gedaan heeft, kunt u later niet meer beneficiair aanvaarden of verwerpen. In alle gevallen kunt u contact opnemen met ons om advies in te winnen.

Begeleiding

Wij kunnen u begeleiden bij de afwikkeling van een nalatenschap. De financiele en administratieve handelingen die bij een nalatenschap komen kijken, kunnen omvangrijk of complex zijn. Het opstellen van de boedelbeschrijving, het zorgen voor de betaling van de erfbelasting of het afbetalen van vorderingen van derden. Maes Notaris kan de afwikkeling van een nalatenschap voor u verzorgen. Dit bespaart u tijd en zorgen.

Wij denken in alle gevallen met u mee.